Vil dere dere ha tips og råd om riktig trening?

Ta kontakt

Vi er en lagspiller!

Vikingklinikken tilbyr forebyggende rådgivning og trening for lag som ønsker å redusere risikoen for skader knyttet til sin idrett. Vi kommer også svært gjerne på besøk til de respektive lag i forhold til skadeforebygging i teori og praksis.

Tidligere har vi fungert som en ”legevakt” for lag og idrettsutøvere når skaden først har oppstått. Vi ser at fokus med hell kan flyttes fra akutt behandling til forebygging av skader. På mange områder kan vi gjøre mye for å redusere hyppigheten av skader med enkle tiltak.

Akutt skadebehandling vil likevel alltid være en del av det vi tilbyr, for idrettsutøvere flest vil oppleve at skader og plager setter dem ut av spill eller reduserer konkurranseevnen. Derfor kan alle lag inngå avtale med oss om en grundig oppfølgning av skader og rehabiliteringsforløp slik at kriterier i forhold til ”return to play” blir fulgt og senskader forebygges.