Priser gjeldende fra 01.07.2022

Fysioterapeut
1. gang – 890 kr. Påfølgende timer – 570 kr.

Manuellterapeut
1. gang – 890 kr. Påfølgende timer – 570 kr.

Kiropraktor
1. gang – 890 kr. Påfølgende timer – 570 kr.

Trykkbølgebehandling
750 kr.

Såler
750 kr for et par såler + takst (1. gang eller påfølgende time)

Fysisk trener
1 time – 1000 kr.
5 timer – 4730 kr.

10 timer – 9500 kr.
20 timer – 18500 kr.

Gruppetrening med Fysisk trener
10 uker, 1 gang i uken – 3500 kr.

Fysisk trening lag
Ta kontakt med oss for et skreddersydd tilbud.

Lege undersøkelse 
1600 kr.

Lege oppfølgende konsultasjon (inntil 30 min.)
800 kr.

Blodprøver
200 kr.

Spirometri
400 kr.

Reversibilitetstest
800 kr.

EKG
400 kr.

24 timers blodtrykk
500 kr.

VO2max test
800 kr.

Laktatterskel løp/sykkel
800 kr.

Test av hvilemetabolisme («forbrenning»)
1400 kr.

Administrasjonskostnader (påløper kun om man ikke har vanlig time):
Henvisning RTG, MR, CT eller legespesialist: 200 kr.
Sykemelding: 100 kr.
Attest: 100/300 kr.