Helprivat Fysioterapeut
1. gang – 730 kr. Påfølgende timer – 470 kr.

Manuellterapeut
1. gang – 770 kr. Påfølgende timer – 490 kr.

Kiropraktor
1. gang – 770 kr. Påfølgende timer – 490 kr.

Trykkbølgebehandling
730 kr.

Ultralyd
670 kr.

Lege konsultasjon (inntil 20 min.)
850 kr.

Lege konsultasjon (opp til 30 min.)
1250 kr.

Ultralyd veiledet injeksjonsterapi:
1500 kr.

Administrasjonskostnader (påløper kun om man ikke har vanlig time):
Henvisning RTG, MR, CT eller legespesialist: 110 kr.
Sykemelding: 100 kr.
Attest: 100/300 kr.