Priser gjeldende fra 01.10.2020

Fysioterapeut
1. gang – 800 kr. Påfølgende timer – 500 kr.

Manuellterapeut
1. gang – 800 kr. Påfølgende timer – 500 kr.

Kiropraktor
1. gang – 800 kr. Påfølgende timer – 500 kr.

Trykkbølgebehandling
750 kr.

Idrettsmassasje
30 min – 500 kr. 60 min 1000 kr.

Fysisk trener
1 time – 1000 kr.
5 timer – 4730 kr.

10 timer – 9500 kr.
20 timer – 18500 kr.

Gruppetrening med Fysisk trener
10 uker, 1 gang i uken – 3500 kr.

Fysisk trening lag
Ta kontakt med oss for et skreddersydd tilbud.

Lege første konsultasjon (opp til 60 min.)
1600 kr.

Lege oppfølgende konsultasjon (inntil 30 min.)
800 kr.

Blodprøver
200 kr.

Spirometri
400 kr.

Reversibilitetstest
800 kr.

EKG
400 kr.

24 timers blodtrykk
500 kr.

VO2max test
800 kr.

Laktatterskel løp/sykkel
800 kr.

Test av hvilemetabolisme («forbrenning»)
1400 kr.

Administrasjonskostnader (påløper kun om man ikke har vanlig time):
Henvisning RTG, MR, CT eller legespesialist: 150 kr.
Sykemelding: 100 kr.
Attest: 100/300 kr.