Få et skreddersydd treningsprogram basert på moderne testing.

Bestill time

Vikingklinikken tilbyr deg topp moderne utstyr i forbindelse med diagnostisering, forebygging og behandling av alle typer idrettsskader.

Blant det vi kan tilby er Force Decks og NordBord. Force Decks er kraftplater som måler hvor høyt du hopper, kraft, hurtighet og eksplosivitet. Dette er nyttig både for å måle prestasjon og fremgang, samt i en opptreningsprosess der man kan evaluere om man nærmer seg målet om retur til idrett. NordBord er et testsystem for måling av hamstringstyrke og ubalanse ved gjennomføring av Nordic hamstring-øvelser. Flere studier har vist en sammenheng mellom nedsatt styrke i hamstringmuskulatur og skade i denne. Med Force Decks og NordBord kan vi teste enkeltutøvere, men også hele idrettslag i løpet av en time. Ut i fra funn kan vi deretter sy sammen et individuelt tilpasset skadeforebyggende treningsprogram.

Vi har også testutstyr for måling av styrke og eksplosivitet. Dette benytter vi både i rehabilitering og for oppsett av treningsprogram for utøverne. Vi har utstyr fra kjente utstyrsleverandører som Keiser og GymAware, som er noe av det aller beste du kan få tak i. Vi kan skreddersy treningsprogram for optimal belastning og skadeforebygging.

I tillegg utfører vår testansvarlige Tarald Sørenes tester på VO2max og laktat.

Kontakt oss for avtale!